WDH Zuid Oost Utrecht

Over de WDH ZOU

Wat is de vereniging WDH Zuid Oost Utrecht.

WDH staat voor Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen. Aanvankelijk functioneerde de WDH onder het bestuur van de Regionale Huisartsen Vereniging. De WDH ZOU is een kleinschalige organisatie die ontstaan is vanuit de behoefte van huisartsen voor goede nascholing van huisartsen. Het basisprincipe is nascholing vóór én dóór huisartsen. Volgens dit principe wordt al jaren nascholing georganiseerd.

 

Wie zijn wij.

De basis van de WDH ZOU bestaat uit een groep huisartsen die plezier heeft in het ontwikkelen en uitvoering van nascholing. Vanuit de verenigingsstructuur vormt deze groep huisartsen het “bestuur”.

 

De huidige werkgroep bestaat uit:

  • mw. C.M.J. Bonekamp, huisarts te Zeist, voorzitter
  • A.W. de Heij, huisarts te Langbroek, penningmeester
  • mw. I de Voogd, huisarts te Zeist

 

Het secretariaat wordt gevoerd op het kantoor van
Federatie WDH Midden Nederland
Dalplein 61
3762 BN Soest
Tel : 035 5880007
Fax : 035 6016147
email: info@wdhmn.nl