WDH Zuid Oost Utrecht

Aanmelden cursus Lean

Aanmeldingsformulier voor de cursus LEAN in de huisartspraktijk

  Uw naam*

  Uw email*

  GEGEVENS VAN DE CURSIST

  Naam

  voorletters

  Tussenvoegsels

  man/vrouw

  manvrouw

  Functie

  BIG nummer*

  adres

  postcode

  plaats

  Eenmalige incasso-overeenkomst SEPA

  Ver Werkgr Dedkundighbevorder Huisartsen ZO Utrecht
  p/a Brink 12
  3947NS Langbroek ( Nederland)
  NL28 INGB 000133958
  Reden betaling : Lean in de praktijk , 12 oktober

  Door dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging WDH ZOU om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Vereniging WDH ZOU.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

  Naam

  Adres

  postcode /woonplaats

  IBAN *

  Ik ga akkoord met afschrijving van € 185 van bovengenoemde rekening voor de cursus Lean in de praktijk op 12 oktober 2016

  aanvullende opmerkingen

  Dieetwensen

  [recaptcha]